Danske juletræer gavner miljøet…

Danske juletræer gavner miljøet…

Danske juletræer gavner miljøet… 1600 1200 Juletræ.dk

I takt med øget fokus på vores fælles natur, så er flere og flere begyndt at stille spørgsmålstegn ved juletræt, og hvilken løsning som er bedst i forhold til miljøet! Nedenfor kommer vi med en række relevante eksempler på hvordan produktion af danske nordmannsgraner påvirker vores klima. 

Danske juletræer, bruger C02 i deres livsprocesser, som undervejs omdannes til kulstof, der optages i nålene, stammen, grenene og i jorden.

Et juletræ tager sig cirka 10 år om at blive salgsklart – i den tid optager juletræet ca. 18 kg C02.
Hvilket betyder at en hektar bestående af ca. 8000 i gennemsnit optager 12,2 tons C02.

Dette svarer til samme størrelse binding, som i danske skove. 

Et juletræ har mange generationer af nåle, og når man fælder juletræerne, så efterledes der både grene, nåle og en stor mængde rødder – alt dette bliver til en del af jordens kulstofdepot, som blinder kulstof i jorden.
Selve jordbearbejdningen ved juletræsproduktionen er skånsom, da det kun forstyrres 1 gang hvert tiende år – dvs. produktionen af juletræer, sammenlignet med øvrige jordbrug producenter har produktionen et langt mere uforstyrret kulstoflager.

Danske juletræer er underlagt behovsbestemt gødskning. Hvilket også betyder at juletræer er blandt de mindst gødskede plantekulturer, som der dyrkes i Danmark.
Når man sammenligner produktionen, på verdensplan. Så er danske juletræer de mindst gødskede.

Når juletræer er færdige med at pynte flot i de danske hjem, og de efterfølgende bruges til afbrænding i kommunernes forbrændingsanlæg i stedet for kul, olie eller gasser – så sker der en fortrængning af de fossile brændstoffer.
Det betyder også at juletræerne sparer atmosfæren for fossilt C02, og bidrager herved positivt til C02 balancen.
Når man omregner den givne situation til varme, så kan juletræer solgt i Danmark opvarme mere end 2000 husstande om året. 


Juletræsproduktion er derfor en af de nødvendige, små tiltag, der samlet set bidrager til at løse vores fælles udfordringer mht. klimaet.

Kilde : Christmastree.dk

Bestil dit juletræ allerede i dag

    b.src = "https://snap.licdn.com/li.lms-analytics/insight.min.js"; s.parentNode.insertBefore(b, s);})();