For hvert juletræ vi sælger, planter vi to træer i dansk natur

Miljø fokus hele vejen

Hos Juletræ.dk tænker vi miljø og bæredygtighed ind i alle vores processer fra produktion, fældning og pakning til levering samt tiltag inden, under og efter jul.
Vi er stolte af til sæsonen 2020, at kunne præsentere et helt nyt koncept og levere en mere bæredygtig jul til dig end nogensinde før. 

C02 – Nautral

I juletræssæsonen har vi et mål om at være CO2-neutrale. CO2 der udledes hver dag fra bl.a. forbrænding af kul, olie og gas fører til forøgelse af CO2 i atmosfæren, som i sidste ende er med til medføre klimaforandringer på jorden. De mange millioner træer der vokser i vores plantager, modregnes vores processer i forbindelse med opgravning, fragt og palletering

For at sikre mest mulig CO2-binding plantes 2 nye træer i dansk natur, hver gang der sælges 1 på Juletræ.dk. Der plantes både grantræer, som hurtigt vokser op og binder flere tons CO2 i løbet af få år, og løvtræer, som kan vokse sig rigtig store og leve i mange hundrede år – Vi tænker altså CO2-binding på både kort og langt sigt.

Samtidig med disse tiltag, tilbydes der også genplantning af alle pottetræer. På den måde kan de leve videre i den danske natur og fortsat binde CO2 – også efter jul.

Hvorfor plante skov ?

Skove er uden tvivl det mest effektive middel, til at hive C02 ud af atmosfæren.
Faktisk fungerer skoven i princippet som hele verdens lunger. Når træer vokser, så optager de C02 fra luften og lagrer den i bl.a. stammen. Det er derfor afgørende nødvendigt med etablering af flere skove

 

Hvor meget C02 optager danske skovene?

Hvert enkelt tæller hvis målet om mindre C02 udledning skal indfries.
Træerne i de danske skove er formidable til at optage CO2 gasser fra atmosfæren.
En hektar svarende til en fodboldbane, binder årligt mere end ti tons CO2 fra atmosfæren. til sammenligning udleder en gennemsnits dansker 8 tons CO2 om året →

Dette er godt billedet på hvor effektive skove er til bekæmpelse at den store menneskeskabte CO2-udledning.

Er der andre fordele ved at plante skov?


Ja bestemt ! Udover træernes evne til at optage store mængder CO2. Så er Skovene også hjemsted for en masse planter og dyr, som har positiv indflydelse på vores økosystemer.

Træernes liv i skoven får på et tidspunkt en ende – hvorefter de fortsat i flere 100 år kan anvendes i byggerier, møbler mm. De erstatter dermed også klimatunge materialer som beton og stål, som udleder store mængder c02 og medfører knaphed på vores råstoffer


Hvilke træer planter i og hvor plantes de henne ?

 

En blanding af forskellige træarter. De fleste er løvtræer, som trives godt og naturligt i Danmark – herunder både eg, bøg, birk, rødgran.
Ved plantning af træerne, tages der højde for jordbundsforhold, samt klima, frost og regn.
Nogle af træerne plantes omkring vores juletræsplantager.
Mens andre i samarbejde med Aarhus bliver plantet ud på områder i kommunen.

 

    b.src = "https://snap.licdn.com/li.lms-analytics/insight.min.js"; s.parentNode.insertBefore(b, s);})();