Når du køber 1 juletræ, planter vi 2 træer i den danske natur

Bæredygtige juletræer

Dit juletræ skal både være bæredygtigt og miljøvenligt. Faktisk tænker vi i bæredygtige juletræer fra vi står op om morgenen, til vi går i seng igen. Det gælder både vores pleje af dit juletræ, mens det vokser, men også når vi fælder det, pakker det og sender det til dig. Vi tænker endda på miljøet, når du er færdig med dit juletræ efter jul!

 

Mere end CO2-neutral

Du renser luften og hjælper naturen, hver gang du køber et juletræ hos juletræ.dk. Vi har nemlig allerede et CO2-overskud på to kilo, når du køber et juletræ hos os. Men vi vil gerne give endnu mere tilbage. Derfor planter vi netop to nye træer i den vilde, danske skov hver eneste gang, du køber et juletræ hos os.

Du er med til både at plante et grantræ og et løvtræ. Vi planter et grantræ, hver gang du handler hos os, fordi det er hurtigvoksende og dermed hurtigt binder CO2. Vi planter også et træ med blade, fordi det er langsomtvoksende og optager CO2 over i mange hundrede år.

Du er altså med til at forbedre vores klima og at rense luften både på kort sigt og på den længere bane til glæde for kommende generationer, når du køber bæredygtige juletræer hos Juletræ.dk.

Du kan endda vælge en endnu grønnere løsning, hvis du køber et juletræ i potte, der kan plantes ud igen efter jul. På den måde kan dit juletræ nemlig leve videre i den danske natur og binde CO2 – i mange år efter jul.

Hvorfor plante skove?

Skove bliver ofte kaldt verdens lunger, men hvorfor gør de egentlig det? Først må man forstå, hvad CO2 er. Det er nemlig en helt naturlig luftart, der også kaldes for kuldioxid. Mennesker udleder fx kuldioxid, når de trækker vejret. Vi er afhængige af CO2, men pga. en overproduktion, som bl.a. kommer fra forbrænding af kul, olie og gas, har vi for meget CO2. Det er her træerne kommer ind i billedet. De binder nemlig CO2 til sig og omformer den til ilt.

 

Hvor meget C02 optager danske skove?

I 2019 var der 633.353 hektar skov i Danmark. En hektar, der svarer til en fodboldbane i størrelse, binder mere end 10 tons CO2 om året. Det lyder af meget, men når en gennemsnitsdansker samtidig udleder omkring 8 tons CO2 om året, er det ikke længere så meget. De danske skove optager omkring 6,3 millioner tons CO2, men danskerne udleder cirka 46 millioner CO2. Derfor har vi brug for mange flere skove, og hvert eneste træ tæller!

 

Er der andre fordele ved at plante skov?

Ja, helt sikkert. Skovene er ikke bare med til at omforme CO2 til ilt, de er også et fantastisk levested for planter, fugle, dyr og insekter. På den måde er skovene med til at bibeholde vores økosystem.

Mere end 2000 dyre- og plantearter er i fare for at forsvinde fra de danske skove, fordi de mangler levesteder. Når vi planter skov, er vi med til at bevare disse arter og med til at vende udviklingen.

De træer, der fældes, kan samtidig bruges som naturligt byggemateriale til bl.a. huse og møbler. De erstatter således mere klimatunge materialer som beton og stål, som udleder langt større mængder CO2 og fører til knaphed på vores naturlige råstoffer. 


Hvilke træer planter vi, og hvor planter vi dem?

Vi planter mange forskellige træsorter for at få så stor alsidighed i skovene som muligt. Vi planter flest løvtræer, som trives godt og naturligt i Danmark – herunder både eg, bøg, birk og rødgran.

Vi planter træerne, hvor de trives allerbedst – dvs. at vi tager højde for, hvordan temperaturen, jordbunden og nedbøren er. Nogle af træerne planter vi omkring vores juletræsplantager for at fremme det naturlige dyreliv. Andre træer plantes i samarbejde med Aarhus og Aalborg kommuner.

 

 

    b.src = "https://snap.licdn.com/li.lms-analytics/insight.min.js"; s.parentNode.insertBefore(b, s);})();