Miljøpolitik

Hos Juletræ.dk tænker vi miljø og bæredygtighed ind i alle vores processer fra produktion, fældning og pakning til levering og tiltag efter jul. Læs herunder, hvordan vi kan levere en mere bæredygtig jul til dig end nogensinde før. 

CO2-neutralitet

I juletræssæsonen har vi et mål om at være CO2-neutrale. CO2 der udledes hver dag fra bl.a. forbrænding af kul, olie og gas fører til forøgelse af CO2 i atmosfæren, som i sidste ende er med til medføre klimaforandringer på jorden. De mange millioner træer der vokser i vores plantager, modregnes vores processer i forbindelse med opgravning, fragt og palletering.

For at sikre mest mulig CO2-binding plantes 2 nye træer i dansk natur, hver gang der sælges 1 på Juletræ.dk. Der plantes både grantræer, som hurtigt vokser op og binder flere tons CO2 i løbet af få år, og løvtræer, som kan vokse sig rigtig store og leve i mange hundrede år – Vi tænker altså CO2-binding på både kort og langt sigt.

Samtidig med disse tiltag, tilbydes der også genplantning af alle pottetræer. På den måde kan de leve videre i den danske natur og fortsat binde CO2 – også efter jul.

Miljøvenlig produktion

De arealer, som vi bruger til dyrkning af vores juletræer, lever op til gældende regler på området.
Dyrkning af juletræer på St. Grue sker altid i overensstemmelse med den praksis, som dansk forskning indenfor produktion af juletræer har indikeret.

For at skåne naturen i forbindelse juletræsproduktionen benytter vi bl.a. naturens egne metoder til at bekæmpe skadedyr og sygdomme i vores afgrøder. Ligesom at vi foretrækker naturlig gødning fremfor kunstgødning. Der benyttes kun minimale sprøjtemidler på træernes nåle, hvilket sikrer rene træer.

Vores plantager består af en masse omkringliggende skove, enge og søer. Dette betyder også, at vores juletræer er et fremragende levested for mange dyr, fuglearter og insekter. Vi gør meget for at have et alsidigt dyreliv i vores kulturer, da disse hjælper til med bekæmpelsen af skadedyr.

Afskæringen af juletræer foregår om vinteren og har ringe eller ingen indflydelse på dyrelivet i plantagerne.

    b.src = "https://snap.licdn.com/li.lms-analytics/insight.min.js"; s.parentNode.insertBefore(b, s);})();